Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Miloš Dohnal

IČO: 17837294
Adresa sídla: Jiřice u Miroslavi 32, 67178 Jiřice u Miroslavi
Evidenční číslo: 240/23/PZ-M,Z-F1,G1,G2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Miloš Dohnal
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT