Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Tomáš Jan

IČO: 17418496
Adresa sídla: Brněnská 1983/57a, 50008 Hradec Králové
Evidenční číslo: 87/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Tomáš Jan
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT