Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Těšitel

IČO: 17271959
Adresa sídla: Svatováclavské náměstí 100, 50008 Hradec Králové
Evidenční číslo: 1067/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 29. 3. 2033
Odpovědné osoby: Pavel Těšitel
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT