Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Klepsa

IČO: 17079004
Adresa sídla: Zámková 355, 27714 Dřísy
Evidenční číslo: 4/22/PZ-M-G1,G2
Datum zániku: 22. 9. 2032
Odpovědné osoby: Petr Klepsa
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT