Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Tomáš Holub

IČO: 6192751
Adresa sídla: Na Dubech 106/74, 50341 Hradec Králové
Evidenční číslo: 93/22/EZ-M,O,R,Z-E3A
Datum zániku: 13. 9. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Holub
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT