Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Milan Hebelka

IČO: 9984437
Adresa sídla: U Jízdárny 597, 74764 Velká Polom
Evidenční číslo: 12/22/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 22. 9. 2032
Odpovědné osoby: Milan Hebelka
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT