Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Ježa

IČO: 69679801
Adresa sídla: Nová osada 167, 66484 Zastávka
Evidenční číslo: 559/23/PZ-M,R-F1,F2,G1,G2,G3
Datum zániku: 15. 8. 2033
Odpovědné osoby: Zdeněk Ježa
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 757/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Jan Klimeš
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT