Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Michal Apltauer

IČO: 64818420
Adresa sídla: Obránců míru 15, 53501 Řečany nad Labem
Evidenční číslo: 478/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 8. 12. 2032
Odpovědné osoby: Michal Apltauer
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT