Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Baudys

IČO: 72605227
Adresa sídla: Horní Kopečná 647/2, 46006 Liberec 6
Evidenční číslo: 401/23/PZ-M-F1,F2,F3,G1,G2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jiří Baudys
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT