Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

TIO s.r.o.

IČO: 14371014
Adresa sídla: U Potoka 9, 25245 Zvole
Evidenční číslo: 44/22/PZ-M-F1,G1
Datum zániku: 27. 9. 2032
Odpovědné osoby: Václav Soukup
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT