Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Miloslav Brož

IČO: 0
Adresa sídla: Na Kopečku 3318, 47001 Česká Lípa
Evidenční číslo: 105/23/TZ-R-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum zániku: 12. 5. 2033
Odpovědné osoby: Miloslav Brož
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT