Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jaromír Hemala

IČO: 17773342
Adresa sídla: Roubalova 463/7b, 60200 Brno - Stránice
Evidenční číslo: 361/23/PZ-M,R-F1,F2,F3,G1,G2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jaromír Hemala
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT