Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Štěpán Knauer

IČO: 63162237
Adresa sídla: Vysoká Pec 193, 43159 Vysoká Pec
Evidenční číslo: 821/23/EZ-M,O,R,Z-E3A,E3B,E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Štěpán Knauer
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT