Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Vladimír Černý

IČO: 17326206
Adresa sídla: Česká Rybná 172, 56185 Česká Rybná
Evidenční číslo: 71/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 15. 9. 2032
Odpovědné osoby: Vladimír Černý
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT