Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Josef Fibingr

IČO: 46206515
Adresa sídla: Slovácká 403, 69144 Lednice
Evidenční číslo: 316/23/PZ-M,R-F1,F2,G1,G2
Datum zániku: 12. 4. 2033
Odpovědné osoby: Josef Fibingr
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT