Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Kamil Hofstetter

IČO: 75954966
Adresa sídla: Jana Koziny 1470/14, 41501 Teplice
Evidenční číslo: 23/22/ZZ-M,O,R,Z-a,a1,a2,a3,a4,a5,a6,b,b1,b2
Datum zániku: 4. 11. 2032
Odpovědné osoby: Kamil Hofstetter
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT