Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Břetislav Frgal

IČO: 71877533
Adresa sídla: Určice 508, 79804 Určice
Evidenční číslo: 98/23/TZ-R-NI,NII,PK4,HK4
Datum zániku: 13. 4. 2033
Odpovědné osoby: Břetislav Frgal
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT