Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

David Tonka

IČO: 63095327
Adresa sídla: Pplk. Sochora 1123/10, 17000 Praha 7
Evidenční číslo: 76/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: David Tonka
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT