Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Marcel Zoicas

IČO: 0
Adresa sídla: Koclířov 264, 56911 Koclířov
Evidenční číslo: 365/23/PZ-M-F1,G1
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Marcel Zoicas
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT