Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Drahomír Sauer

IČO: 45569738
Adresa sídla: Opatovec 88, 56802 Opatovec
Evidenční číslo: 15/22/TZ-R-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum zániku: 4. 10. 2032
Odpovědné osoby: Drahomír Sauer
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT