Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing.Jiří Dřevo

IČO: 17402972
Adresa sídla: Ant. Janouška 852/21, 37008 České Budějovice
Evidenční číslo: 27/22/PZ-R-F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 22. 9. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Jiří Dřevo
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT