Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Haniger

IČO: 72254432
Adresa sídla: Dolany 96, 33901 Klatovy
Evidenční číslo: 129/22/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Pavel Haniger
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT