Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Libor Vozár

IČO: 5584221
Adresa sídla: Tylova 187/2, 75124 Přerov - Předmostí
Evidenční číslo: 112/22/PZ-R-E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4
Datum zániku: 24. 11. 2032
Odpovědné osoby: Libor Vozár
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT