Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bc. David Mocsko

IČO: 63915669
Adresa sídla: Horní 3030/96, 70030 Ostrava - Bělský Les
Evidenční číslo: 63/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Bc. David Mocsko
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT