Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Tomáš Hladík

IČO: 74508202
Adresa sídla: Sokolská 268/14, 28401 Kutná Hora
Evidenční číslo: 268/23/PZ-M,R-F1,F2,F5,G1,G2,G3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Tomáš Hladík
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT