Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ivo Formánek

IČO: 63744589
Adresa sídla: V Lukách 1876/1, 40011 Ústí nad Labem
Evidenční číslo: 65/23/TZ-ZP-NP
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ivo Formánek
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Periodické zkoušky nádob na plyny
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 5.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT