Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Antoš

IČO: 62707434
Adresa sídla: Bernartice 58, 54204 Bernartice
Evidenční číslo: 10/22/TZ-R-NI,NII,PK3,HK3,KK4
Datum zániku: 22. 9. 2032
Odpovědné osoby: Petr Antoš
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT