Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Martin Penkala

IČO: 1682474
Adresa sídla: Doubrava 902, 73533 Doubrava
Evidenční číslo: 233/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 13. 10. 2032
Odpovědné osoby: Martin Penkala
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT