Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Kopřiva

IČO: 44232560
Adresa sídla: Čapkova 853, 41801 Bílina
Evidenční číslo: 7/22/TZ-R-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum zániku: 22. 9. 2032
Odpovědné osoby: Pavel Kopřiva
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT