Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Martin Kubánek

IČO: 14576040
Adresa sídla: Pod Výhonem 5535/20, 72200 Ostrava - Třebovice
Evidenční číslo: 413/23/PZ-R-A1,A2,B,C1,C2,C3,D,E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Martin Kubánek
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT