Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jaroslav Musil

IČO: 0
Adresa sídla: Sibiřská 371, 40331 Ústí nad Labem
Evidenční číslo: 67/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jaroslav Musil
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT