Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Tomáš Muras

IČO: 13444425
Adresa sídla: V Tišinách 178/17, 72400 Ostrava
Evidenční číslo: 22/22/TZ-R,M-NI,NII,PK1,HK2,KK4
Datum zániku: 21. 10. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Muras
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 65/22/PZ-M,R-A1,A2,B,C1,C2,C3,D,E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 21. 10. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Muras
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT