Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Čekal

IČO: 72124342
Adresa sídla: Rohovka 29, 39301 Pelhřimov
Evidenční číslo: 250/23/PZ-M-C1,F5
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jiří Čekal
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT