Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Regner

IČO: 15025519
Adresa sídla: Zlatá Olešnice 83, 54101 Trutnov
Evidenční číslo: 11/22/TZ-R-NI,NII,PK1,HK2,KK4
Datum zániku: 21. 9. 2032
Odpovědné osoby: Pavel Regner
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 31/22/PZ-R-A1,A2,B,C1,C2,E2,F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 30. 9. 2032
Odpovědné osoby: Pavel Regner
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 705/23/PZ-R-A1,A2,B,C1,C2,C3,E1,E2,F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3,G4,H
Datum zániku: 19. 12. 2033
Odpovědné osoby: Pavel Regner
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT