Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Tomáš Jehlička

IČO: 9872931
Adresa sídla: Skuřina 13, 50742 Markvartice
Evidenční číslo: 124/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 10. 6. 2033
Odpovědné osoby: Tomáš Jehlička
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 433/23/PZ-R-A1,A2,C1,C2,D,E1,F1,F2,F5,F6,G1
Datum zániku: 10. 6. 2033
Odpovědné osoby: Tomáš Jehlička
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT