Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Vlastislav Dalík

IČO: 49742531
Adresa sídla: Černý vrch 424, 35604 Dolní Rychnov
Evidenční číslo: 32/22/TZ-R-PK1,PK2,PK3,PK4,HK2,HK3,HK4,NI,NII
Datum zániku: 28. 10. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Vlastislav Dalík
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 80/22/PZ-R-A1,A2,B,C1,C2,C3,C4,D,E1,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 28. 10. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Vlastislav Dalík
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT