Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Metoděj Hrabal

IČO: 2052857
Adresa sídla: Na Maninách 1425/27, 17000 Praha
Evidenční číslo: 206/22/PZ-R-F1,G1
Datum zániku: 10. 1. 2033
Odpovědné osoby: Metoděj Hrabal
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 207/22/PZ-M-F1,G1,G2
Datum zániku: 10. 1. 2033
Odpovědné osoby: Metoděj Hrabal
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT