Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Stanislav Steuer

IČO: 13605534
Adresa sídla: Opavská 203, 74735 Hněvošice
Evidenční číslo: 108/23/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2,c3
Datum zániku: 20. 6. 2033
Odpovědné osoby: Stanislav Steuer
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT