Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

František Kokeš

IČO: 66752582
Adresa sídla: Všechlapy 45, 28802 Všechlapy
Evidenční číslo: 2188/23/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B
Datum zániku: 18. 8. 2033
Odpovědné osoby: František Kokeš
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 24/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 15. 9. 2032
Odpovědné osoby: František Kokeš
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT