Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Josef Pechanec

IČO: 1168690
Adresa sídla: Budislav 228, 56965 Budislav
Evidenční číslo: 6/22/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 20. 9. 2032
Odpovědné osoby: Josef Pechanec
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT