Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Aleš Stěhulka

IČO: 63204801
Adresa sídla: Příhrazy 22, 29412 Žďár u Mnichova Hradiště
Evidenční číslo: 1252/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 5. 4. 2033
Odpovědné osoby: Aleš Stěhulka
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT