Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Beneš

IČO: 66560527
Adresa sídla: Brněnská 1346/89, 66451 Šlapanice
Evidenční číslo: 123/23/TZ-R-PK4,HK4,NI,NII
Datum zániku: 20. 6. 2033
Odpovědné osoby: Štěpán Pažout
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 429/23/PZ-R-F1,F2,F5,F6,G1,G2
Datum zániku: 20. 6. 2033
Odpovědné osoby: Štěpán Pažout
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT