Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Dušan Cichra

IČO: 68133693
Adresa sídla: Boettingrova 3814/7, 63600 Brno
Evidenční číslo: 707/23/EZ-R-E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Dušan Cichra
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: revize elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT