Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Martin Kocián

IČO: 44443803
Adresa sídla: U Nemocnice 909, 55101 Jaroměř
Evidenční číslo: 849/23/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Martin Kocián
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT