Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Kubowský

IČO: 2564874
Adresa sídla: Botanická 595/6, 60200 Brno - Veveří
Evidenční číslo: 350/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 15. 11. 2032
Odpovědné osoby: Jiří Kubowský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT