Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ladislav Brousil

IČO: 44839952
Adresa sídla: Koberkova 1262, 19800 Praha
Evidenční číslo: 121/23/TZ-R-PK1,HK2,KK4,NI,NII
Datum zániku: 31. 5. 2033
Odpovědné osoby: Ladislav Brousil
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 878/24/PZ-R-A2,C1,C2,C3,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ladislav Brousil
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT