Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ladislav Brousil

IČO: 44839952
Adresa sídla: Koberkova 1262, 19800 Praha 9 - Kyje
Evidenční číslo: 121/23/TZ-R-PK1,HK2,KK4,NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ladislav Brousil
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT