Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Král

IČO: 0
Adresa sídla: Bohosudovská 53, 41510 Teplice
Evidenční číslo: 31/22/ZZ-Z/E-c,c1,c2
Datum zániku: 28. 12. 2032
Odpovědné osoby: Petr Král
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT