Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Řezáč

IČO: 13023161
Adresa sídla: Chudčice 217, 66471 Chudčice
Evidenční číslo: 34/22/TZ-M-NI,NII
Datum zániku: 9. 11. 2032
Odpovědné osoby: Pavel Řezáč
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT