Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Jan Kobielusz

IČO: 17673224
Adresa sídla: Palackého 510, 73961 Třinec - Lyžbice
Evidenční číslo: 135/22/PZ-R-F1,G1
Datum zániku: 7. 12. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Jan Kobielusz
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT