Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Daniela Strnadová

IČO: 68580916
Adresa sídla: Třeboradická 924, 25064 Hovorčovice
Evidenční číslo: 28/22/PZ-R-F1,F2,F3,G1
Datum zániku: 21. 9. 2032
Odpovědné osoby: Daniela Strnadová
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT